Select Language / Välj Språk

Frågor & svar

Har du något problem med bilder, teckningar eller texter, eller har du andra upphovsrättsliga problem?
Då kan du söka bland 1 000-tals frågor & svar.. Svaren är gratis och täcker de mesta inom upphovsrätt och närliggande områden!
Bäst är att söka på ett eller flera nyckelord, t ex "fotografering".

Fråga: Hej! Företaget som jag var anställd på fram tills nu har använd en bild som jag har gjort i sin logga (utan ersättning). När jag sa upp mig ville min chef köpa loss bilden för att ha ensamrätt, men nu ångrar hon sig och vill sätta sitt eget prägel på företaget. Kan jag nu kräva att hon inom viss tid tar bort min bild från företagets hemsida, arbetskläder, dokument och skyltar, och vad kan jag göra om hon inte har gjort det när tiden går ut? Mvh, Ph
Signatur : Ph

Allt beror på avtal som träffats

Har ni inte träffat något avtal så kan du hävda att företaget skall avlägsna din logotype och sätta upp en tidsgräns för när detta skall vara färdigt. Tas det inte bort kan du kräva ersättning. Har ni däremot träffat något avtal gäller det. Sådana avtal borde varit skriftliga då det är svårt att i efterhand bevisa vad som sagts.
Fråga: Hej, jag skickade ett par bilder till en kompis på henne och hennes kompis som jag fotade på dom utan tillstånd på en allmän plats. Det var på en skolavslutning ute på skolgården.
Jag filmade även. Nu har han lagt ut bilderna på internet (instagram) utan att säga vem som tog bilden och utan mitt samtycke. Hon har även redigerat bilden genom att lägga på ett filter.
Min fråga är om jag kan polisanmäla henne?
Vill jätte gärna ha svar, tack på förhand :)
Signatur : förvirrad

Lägga ut bilder utan tillstånd är ett intrång

Upphovsmannen måste tillfrågas om hans eller hennes bilder skall nvändas. Det är ett brott gentemot upphovsrättslagen som går att polisanmäla. Vanligtvis gör dock inte polisen något och då bör du sända en räkning för det olovliga utnyttjandet av dina bilder till den som är ansvarig för utnyttjandet. Det går också att gå vidare till domstol och stämma i tvistemål med krav på ersättning.
Fråga: Söker man på mitt namn på google kommer det bl.a. upp en bild på mig med en ölburk i handen vilket jag tycker är olämpligt då jag arbetar som lärare. Bilden har lagts ut på twitter av en kompis för en tid sedan och är nu borttagen från hans konto. Men trots att den inte finns så visas en minibild av denna bild då man söker på mitt namn på google. Jag har kontaktat företaget som äger webbplatsen där bilden låg och de ber mig att ta kontakt med google. Jag försökte ta bort bilden genom google´s egen borttagningstjänst men detta nekas av google. Det går varken att nå någon på telefon eller mail på google så hur går man vidare?
Signatur : SF

Svårt med Google

Upplever det som svårt med Google att de tar bort olämpliga bilder som inte längre finns på ursprunglig hemsida. Skriv till Google ett brev och lyckas inte det återkom, teste@bildombudsmannen.se
Fråga: Hej!
Kan jag måla av en stillbild (eller en del av den, en person eller en del av bakgrunden) ur t.ex en musikvideo eller en film/dokumentär och sedan använda hur jag vill? T.ex ställa ut eller t.om sälja min målning? Kan jag publicera den på Facebook eller Instagram?
Signatur : Benjy

Inte om det är en kalkering

Fotografens bild eller filmarens är skyddad gentemot bearbetning. Det finns faktiskt ett mål som begärts prövningstillstånd för i HD, i vilket en konstnär målade av ett fotografi. Tingsrätten ansåg att det var ett upphovsrättsligt intrng, medan Svea Hovrätt ansåg att konstnären fick göra så. Lagtexten säger något annat och nu kan saken komma att prövas i Högsta domstolen. Avvakta utgången så vet vi mera om hur ett fotografi, stillbild kan utnyttjas. Min uppfattning är också att frysning av en videofilm till en stillbild inte heller är tillåten. Det kommer bl.a. att prövas vid hovrätten i Göteborg.
Fråga: Hej!
Jag undrar om det är tillåtet att fotografera en känd produkt och sälja bilden som ett konstverk?
JR
Signatur : JR

Varumärke skyddar för konkurens

Det går oftast att fotografera eller t.ex. måla av en vara/produkt och sälja bilden. Varumärket skyddar inte för avbildande på detta sätt om det inte i sig rör en upphovsrättsligt skyddad produkt. I Frankrike vann t.ex. en möbelfirma över en bildbyrå som sålde bilder på företagets möbler. Däremot att t.ex. fotografera en Volvobil och sälja bilden har inte mött något hinder.
Fråga: Om jag vill sprida någon annans klipp från Youtube på min hemsida, måste jag då ha tillstånd från den som skapat videon för att få visa klippet med Youtubes inbyggda spelare?
Jag läste i en tidigare fråga som ni besvarat att tillstånd krävs, men när jag läser Youtubes användarvillkor låter det inte som det.
Det står att när man laddar upp sin video godkänner man att vissa rättigheter licensieras och att man ger andra användare av tjänsten rättigheten att sprida vidare klippet med hjälp av Youtubes funktioner och den inbäddade spelaren. Vill man däremot inte att klippet ska spridas utanför Youtube kan man själv som skapare stänga av den funktionen.
Här är Youtubes användarvillkor gällande rättigheterna man licensierar när man laddar upp videon:
8. Rättigheter du licensierar
8.1 När du lägger upp eller postar ett Innehåll till YouTube beviljar du:
- till YouTube en världsomfattande, icke-exklusiv, kostnadsfri och överlåtbar licens (med rätt att underlicensiera) att använda, reproducera, sprida, göra bearbetningar av, visa och framföra Innehållet i samband med tillhandahållandet av Tjänsten och annars i samband med tillhandahållandet av Tjänsten och YouTubes verksamhet, innefattande men inte begränsat till, marknadsföring och vidaredistribution av Tjänsten eller delar av Tjänsten (och bearbetningar därav) i vilka mediaformat som helst och genom vilka mediakanaler som helst.
- till varje användare av Tjänsten en världsomfattande, icke-exklusiv och kostnadsfri licens att få tillgång till dina Innehåll genom Tjänsten och att använda, reproducera, sprida, göra bearbetningar av, visa och framföra sådana Innehåll i den utsträckning som tillåts av Tjänstens funktioner och av dessa Villkor.
Så vad gäller egentligen? Kan bloggar och sidor som Aftonbladet bädda in Youtube-klipp som laddats upp enligt ovanstående villkor utan risk för skadeståndskrav från skaparen?
Signatur : Nyfiken

Otillåtet om klippet otillåtet publicerats

I det här sammanhanget måste man skilja på om ursprungsklippet lagligt offentliggjorts på Internet eller ej. Det har i svenska domstolar avgjorts en del fall där det visar sig att har upphovsmannen överhuvudtaget aldrig lagt ut klippet lagligt på Internet så spelar det ingen roll vad YouTube säger i sina användningsvillkor. Man måste hålla i minnet att YouTube är en jättelik hälerisajt dvs. det finns mängder av otillåtet utlagt material på YouTube. Det är viktigt att fråga upphovsrättsinnehavaren före användning. Däremot kan man visa att någon t.ex. på sin egen hemsida lagligen lagt ut ett klippet finns det några nya EU-domar som anger att det går att länka till klippet då det inte skulle uppstå någon ny publik (!) eftersom ju ursprungsklippet vänder sig till hela världen. EU-domarna har kritiserats av många.
Fråga: Hej ! Jag har börjat måla porträtt. Det är i nybörjarfasen o jag väljer nu ut personer på min facebooksida vars profilbilder jag målat av.
Det kommer nu upp 3 frågeställningar :
jag målar av en bild ( foto ) som någon har upphovsrätten till- är det ok ?
2 Jag har inte bett varken fotografen eller objeketet om lov. Har jag rätt att sälja den målningen till annan än objektet eller krävs objektet resp fotografens tillstånd ?
3 Jag går på målarkurs o där målar dom andra av andras målningar - främst mer eller mindre kända verk från olika konstböcker- är det ok att kopiera på det viset ?
mvh Zahra Medzeta
Signatur : playingwithcolors.se

Det är spridandet som utgör intrång

Kopierar du av andras fotografier och porträtt enbart för privat bruk (inom hemmets väggar) så är det tillåtet. Det är exemplarframställandet, du gör flera ex och säljer eller ställer ut din kopia (sprider) som är otillåtet. För detta fordras upphovsmannens tillstånd. Den avbildade personen har inget skydd såvida du inte gär reklamför dig själv eller använder bilden i reklamsammanhang då gäller lagen om namn och bild i reklam. Att måla på en konstskola får nog anses utgöra en mindre krets likvärdig med privat bruk, såvida inte skolan ordnar en större utställning för allmänheten.
Fråga: Hej!
Får hantverkaren ta bilder hos oss och lägga ut de, på sin hemsida?
Detta under renoveringens gång och utan att fråga oss?
(Vi är inte med på några bilder)
Mvh Maria Ekström-Persson
Signatur : Maria

Bilder på personer får ej användas i reklam

Något skydd för byggnader finns inte. Undantag utgör arkitektritade hus utlagda på Internet. Där fordras upphovsmannens tillstånd. När det gäller bilder på personer som används i reklamsammanhang är detta inte tillåtet. Lagen om namn och bild i reklam gäller. Det enklaste är nog att avtala med hantverkare innan renovering att man inte vill ha några bilder tagna utan tillstånd och skriver avtal om detta.
Fråga: Är det tillåtet att göra ett bildspel, skanna in bilder och läsa in texten, av en bilderbok?
Lättare att visa för en stor grupp barn än att visa bilderna, som ofta är små för var och en. Alla ser bilden samtidigt och man slipper läsa.
Signatur : Bettan

Nej det är ej tillåtet om inte avtal finns

Det finns en organisation Bonus Copyright med vilken man kan teckna avtal om undervisning se http://www.bonuscopyright.se/ Finns inget sådant avtal för skolan är detta som beskrivs inte tillåtet.
Fråga: Hej,
vi är en idrottsförening som kommer att lansera en ny hemsida och en broschyr inom kort. Vi vill gärna lägga ut bilder på ungdomarna som är medlemmar i föreningen, men vi kommer inte att publicera namn i kombination med bild.
Vi tänkte från föreningens sida skicka ut ett mail till alla föräldrar där vi vill att de återkommer till oss om de INTE vill att deras barn ska bli publicerade. Tror att det kallas tyst medgivande.
Fråga: Finns det några regler för hur man bör gå tillväga för att få använda bilder? om man får använda bilder på barn i föreningen? Gäller någon personuppgiftslag här? Vi vill bara signalera glädje och energi och vill hålla en god ton med alla föräldrar, så ingen känner sig kränkt på något sätt. Detta gäller ungdomar mellan 6-15 år i första hand.
Stort tack på förhand för ditt svar!
Mvh Marie
Signatur : marie

Tyst medgivande gäller ej

För att kunna lägga ut bilder av alla sina medlemmar fordras någon form av medgivande av de minderåriga barnens föräldrar. Detta kan ske redan från början när barnet skrivs in i föreningen då man kan låta föräldrarna skriva på ett papper att de godkänner att bilder på barnet används på föreningens hemsida. I annat fall när det är barn från a- ö får det nog anses vara strukturerad databas och då fordras tillstånd. Datainspektionen är tillsynsmyndighet för personuppgifter (bild räknas som en personuppgift). Ta kontakt med dem så kan ni reda ut saken.
Fråga: Hej,
kan man lägga ut bilder på nya målningar på sin hemsida innan de ställts ut?
Signatur : MG

Ja med upphovsmannens tillstånd

Är det du själv som är upphovsman bestämmer du själv. Är det någon annan fordras upphovsmannens tillstånd.
Fråga: Hade en arbetskamrat som plötsligt kallade på mig och sa, fan hur har du lyckats med det här? Jag var som ett stort fråge tecken tills det att han visade mig ett foto av mig själv på google maps gatusyn eller vad det heter. Framifrån är jag blurrad men tar man ett steg åt sidan så ser man både mig och mitt ansikte tydligt och framför allt på min arbetsplats. Är detta tillåtet.?
Signatur : KB

Nej google maps får betraktas som reklam

Lagen om namn och bild i reklam säger att bilder på personer som är igenkännbara inte får användas utan personens tillstånd. Så svaret är att om du är igenkännbar för andra så är det ett brott gentemot lagen. Den här typen av fall är inte prövad i domstol så jag hjälper dig gärna om du vill ha hjälp, kotakta teste@bildombudsmannen.se
Fråga: Hej,
är det ok att fritt använda en bild från Disneys "Djungelboken" i en presentation som även kommer att finnas på webben?
Signatur : "Äta myror"

Nej det är ett intrång i upphovsrätten

Disney har upphovsrätten till de bilder bolaget producerar. Eftersom skyddstiden inte gått ut måste du få tillstånd av Disney.
Fråga: Hej. Jag undrar om det är lagligt att rita av ett porträtt från internet för privat bruk. Eventuellt att någon kompis ser vad jag ritat..
Personen i fråga vet inte om att det har ritats av isofall fören efter jag ritat av bilden.
Signatur : Jw

För privat bruk är det tillåtet

Det är tillåtet att kopiera andra eller andras upphovsrättsligt skyddade verk för privat bruk. Inom hemmets väggar anger dansk upphovsrätt som väl täcker vad som avses. Spridande därefter utgör intrång.
Fråga: Hej!
Jag vet att man får ta ett eget foto av ett gammalt konstverk, men vad är det för copyrightregler som gäller foton i dagstidningar? Kan jag fotografera framsidan av en tidning och publicera på t.ex internet utan att kompensera tidningen i fråga?
Signatur : Ida

Tillstånd fordras

För ett utläggande av en tidningsartikel med bilder fordras tillstånd. Det kan fordras tillstånd av såväl tidningen som fotografen. Vänd dig till tidningen och fråga.
Fråga: Hej Bildombudsmannen!
Jag är anställd som fotograf på en liten marknadsbyrå. Min anställningsbeskrivning är fotograf och filmare. Inget avtal om användningsrätt är skriven mellan jag och min arbetsgivare.
Vi har en återkommande kund som jag fotograferar åt i olika sammanhang. Jag levererar alltid en bearbetad bild utifrån originalfotot jag tagit. Har kunden rätt att kräva originalbilderna av mig eller min arbetsgivare? Det finns som sagt inget skrivet eller muntligt avtal för användning av bilderna, varesig mellan jag och min arbetsgivare eller arbetsgivaren och kunden.
Jag som fotograf har den ideella rätten till bilderna. Men kan kunden, eller för den del, min arbetsgivare kräva att få originalen av mig? Den enkla frågan är, vem äger filerna på kamerans minneskort om inget avtal skrivits av mig som anställd fotograf?
Signatur : Lars

Företaget äger bilderna för eget bruk

Det vanlig är att ett företag som har anställda fotografer tar över upphovsrätten till bilderna och kan använda fotografierna för egen verksamhet. Skall bilderna säljas vidare till tredje part (om detta inte ingår i företagets verksamhet) kan avtal träffas om fördelning av försäljningspriset mellan företag och fotograf. Den ideella rätten kvarstår hos fotografen som har rätt till namngivning m m. Svesnka Journalistförbundet har ett kollektivavtal på journalistområdet som brukar vara normgivande även för andra fotografer. En kund kan aldrig kräva att få överta originalen.
Fråga: Hej,
Min fråga gäller hur lagen ser ut när det gäller gatufotografi, alltså när man fotar en eller flera personer på offentliga platser i samhället t.ex. en gata eller en park.
Får jag utan att de personer som är med på bilderna vet om det ställa ut dessa på ett galleri? Får jag sälja dessa bilder utan att personer godkänt detta?
Mvh Joakim
Signatur : Jocke

Finns inget skydd för personer

Så länge bilderna inte kränker personerna kan bilder som tagits p allmän plats användas som ovan beskrivits. Däremot kan bilderna inte användas i reklam. Bilder som däremot inte tagits på allmän plats utan t.ex. på tredje parts mark, Centralstation, tåg tunnelbana osv. behöver man tillstånd av den som äger området för att fotografera.
Fråga: Jag undrar om det är ok att publicera bilder på Facebookanvändare som gillar ett företags Facebooksida? Bilderna är deras egna profilbilder och tanken är att tacka de personer som gillar sidan samt ge en möjlighet att tagga sig själva. Publiceringen sker på företagets Facebooksida som ett bildinlägg (kollage).
Signatur : Therese

Tveksamt

Risken med Facebook är att genom att lägga ut bilder på Facebook så medger man att Facebook själva och deras partners kan använda bilderna. Ett företag som inte har några avtal med Facebook kan inte ha denna möjlighet. Den som är upphovsman till bilden eller bilderna kan kräva ersättning i ovan beskrivet fall.
Fråga: Hej!
Om jag tar ett foto av en tidningssida/tidsskriftssida och publicerar den på FB med källinfo. Är det då ett brott mot upphovsrättslagen?
MVH
/Lina
Signatur : LB

Ja, tillstånd fordras

Upphovsrätten till en tidningssida innehas av tidningen, skribenten/erna fotografen eller fotograferna. De måste ge sitt tillstånd. Spridande på Facebook är allvarligt för genom spridande där tillåter man Facebook själva också att utnyttja det material som läggs ut och det har man ingen rätt till. Facebook brukar ha en klausul där man medger att man innehar upphovsrätten till det som publiceras och i så fall bryter man även mot detta avtal.
Fråga: En tidning har på ett diskriminerande sätt fotat vårt hus utan tillstånd, och sedan publicerat kortet på en helsida i form av en tävling.
Är det ok att ta kort på någons hem utan att fråga om lov eller meddela detta, och använda detta i tävling?
Med vänliga hälsningar
VICTOR
Signatur : VICTOR

Det finns inget skydd för hus

Det är fritt fram att från allmän plats fotografera ett hus eller byggnad och publicera det. Vad man däremot inte får göra det är att lägga ut en arkitektritad villa på Internet, vare sig det är tävling eller ej. Ligger bilden och tävlingen på Internet hör gärna av dig, teste@bildombudsmannen.se
Fråga: En tidning har på ett diskriminerande sätt fotat vårt hus utan tillstånd, och sedan publicerat kortet på en helsida i form av en tävling.
Är det ok att ta kort på någons hem utan att fråga om lov eller meddela detta, och använda detta i tävling?
Med vänliga hälsningar
VICTOR
Signatur : VICTOR

Ej på Internet

Finns bilden av ett arkitektritat hus på Internet är det inte tillåtet. Annars om bilden är tagen på allmän plats är det OK.
Fråga: Jag skulle vilja visa bilder på fotografier av kändisar på en hemsida. Fotona kan vara upphovsrättsskyddade, jag inte inte bryta mot den lagen. Om jag har en inloggning på sidan, innan man får se bilderna, räknas det som ett slutet sällskap? Eller krävs det mer, t.ex att alla som loggar in måste vara medlemmar i en klubb/förening som jag startar? Man får ju visa t.ex filmer i filmklubbar och tom ta betalt, bara man inte har öppet insläpp. Men vem som helst kan sedan bli medlem i filmklubben.
Signatur : Ylva B

Upphovsrätten kan inte kringås

Sprider du bilden på din slutna hemsida är det likafullt ett intrng. Om någon får tag i detta och kan visa att så är fallet är det ett intrång.
Fråga: Hej Staffan,
Vi har haft en hantverkare hos oss för att sätta upp ett kök, han har orsakat en skada i vårt badrum. Nu visar det sig att han har tagit kort på den skadan (vilket egentligen vi inte bryr oss om) men han har även fotograferat mycket annat. Är det ok att ta kort i någons hem utan att fråga om lov eller meddelat detta?
Med vänliga hälsningar
Signatur : Mathy

Det är inte ok

Det fordras tillstånd att gå in i någons hem och fotografera. Be hantverkaren förklara sig.
Fråga: Bilder som två av mina fd coacher tagit inne på mitt gym används nu i reklamsyfte för nyöppnandet av deras gym via bl a Instagram, nåt som jag inte tycker är ok. Men hur ser det ut rent lagligt??
Signatur : TS

Tillstånd till fotografering fordras inom privat område

Det är inte OK. Fotografera på allmän plats är tillåtet, men fotografera på annans område får inte ske utan tillstånd. Ta upp saken med dem. Har personer kommit med på bilden kan dessa kräva ersättning enligt lagen om namn och bild i reklam.
Fråga: Vi har en logotype tillverkad 1993 och upphovsrättsskyddad genom upphovsmannen och nu har det dykt upp en snarlik logotype på Internet, hur ska man ställa sig till detta? Man måste gå nära för att inte förväxla logotyperna.
Signatur : vivi

Likhet kan vara intrång

Ett verk har skydd mot bearbetning. Det innebär att är nr 2 för likt så kan man begära ersättning och att det skall avllägsnas.
Fråga: Hej igen. Ett litet tillägg.
Vem som har tagit bilden framgår inte.
Mvh
Kalle
Signatur : kalle

Efterforskning fordras

Det är inget försvar att man inte vet vem som tagit bilden. Kan man inte få tillstånd är det bättre att avstå från just den bilden.
Fråga: Får jag ta en bild på en känd utländsk idrottsman som jag hittade på nätet - printa ut den och plasta in den - för att sedan anslå bilden på juniorernas anslagstavla i vår idrottsförening?
Syftet är att personen i fråga ska fungera som inspiration och bra förebild för våra juniorer.
Mvh
Kalle
Signatur : kalle

Nej det är exemplarframställning utan tillstånd

Nej det är inte tillåtet. Du kan ha kopian inom hemmets väggar, men om du sprider kopian är det otillåten exemplarframställning, för du gör en kopia av en fotografs upphovsmans bild utan att tillfråga upphovsmannen. Maila upphovsmannen och fråga. Du kan kanske få tillstånd den vägen.
Fråga: Hej!
Undrar vad som gäller, en kompis till min FD-fru
Brukar lägga ut bilder på mina barn på Facebook
Kan hon göra det utan båda föräldrars samtycke?
För mig är det inte okej, visa bilder av barnen är okej men visa av bilderna tycker jag inte är okej. Är det lagligt det hon gör? För min fru är det okej men inte för mig.
Barnen är minderåriga och vi har delad vårdnad.
Med vänlig hälsning, no-stress
Signatur : No-stress

Upphovsmannen avgör hur bilden används

Är det inte en beställd porträttbild och det är din fru som är upphovsman till fotografiet, då avgör hon hur bilden kan användas och kan lägga ut den på Internet. Jag får ofta frågor av den andra vårdnadsinnehavaren om saken, men svaret är att det finns inget personskydd för det här i Sverige. Datainspektionen är övervakare av personuppgifter (en bild är en personuppgift) och du kan kontakta dem och ta upp problemet.
Fråga: Kan jag måla av foton från internet på kändisar och sen ev. visa tavlorna på galleri?
Signatur : nyfiken

Nej inte om det är ren kalkering

Fotografen har bearbetningsskydd för sitt porträtt. Det får inte kopieras hur som helst. Högsta domstolen funderar nu över prövningstillstånd i ett mål där en fotograf fick rätt gentemot en konstnär i tingsrätten men förlorade samma sak i Svea Hovrätt. Konstnären som utnyttjat ett foto av Jonas Lemberg bekräftade att fotografiet var en förlaga men hävdade att han skapat en egen bild av fotografiet som föreställde Christer Pettersson. Om HD beviljar prövning blir det prejudikat hur det förhåller sig med bearbetningsskyddet för foto.
Fråga: Hej! Igår kollade jag lite sporadiskt runt på Tidningen Ridsports hemsida och såg en liten artikel som uppmärksammade bortgången av en viktig avelshingst. Till artikeln fanns även en bild på ponnyn och dennes ryttare, en bild som jag har fotat under en tävling, som de beskurit bort min vattenstämpel på och publicerat helt utan min vetskap.
Jag har försökt se runt lite hur jag ska gå till väga för att få ut ersättning av dem, samt hur mycket som är rimligt att kräva, men kan bara hitta hur man gör som yrkesfotograf eller företag. Själv är jag en vanlig privatperson som hobbyfotograferar lite då och då och vad jag har sett verkar det inte finnas några tydliga riktlinjer att förhålla sig till. Hur går jag till väga för att få ut ersättning av dem och hur mycket kan jag som privatperson kräva?
( tilläggas bör kanske att bilden har varit publicerad på min blogg, samt på ryttarens facebooksida men då med mitt tillstånd, och det är antagligen på någon av dessa sidor som tidningen tagit bilden ifrån)
Tack på förhand!
Frida Franzon
Signatur : Frida Franzon

Ingen skillnad på pris

Det skiljer sig inte i pris beroende på vem som publicerat. Det visar domar i domstol. Betalning skall ske efter utnyttjandet. Prismässigt kan man t.ex. gå efter Bildleverantörernas Fotoguide se www.blf.se Hur du skall gå till väga framgår på annan plats på denna hemsida. Lyckas du inte återkom teste@bildombudsmannen.se
Fråga: Demo-målar ett motiv på en kurs. Deltagare målar efter. Är det då tillåtet för deltagaren att lägga ut det på internet?
Signatur : elise

Måla efter kursanordnare

Ett motiv i sig är inte upphovsrättsligt skyddat. Bara för att någon målar en segelbåt innebär det inte att du inte får måla en segelbåt. Däremot är det inte tillåtet att efterbilda någon annans målning utan samtycke. När deltagarna målar efter dig så sker detta med ditt samtycke, dvs deltagarna får efterbilda din målning. Du lämnar inte ditt samtycke till deltagarna att lägga ut målningen på internet om målningar gör intrång i din upphovsrätt. Om deltagarnas målning gör intrång eller inte måste avgöras i varje enskilt fall. Du bör i förväg vara tydlig och klargöra för varje deltagare om du inte vill att de lägger upp bilder på internet.
Fråga: För en tid sedan deltog jag i en studiofotograferingskurs anordnad av en professionell fotograf.
Jag har ingen överenskommelse med modellerna men antar att fotografen som anordnade kursen har det.
Kan jag använda de bilder som jag tog vid dessa tillfällen i marknadsföringssyfte på min hemsida?
Signatur : C

Namn och bild i reklam

För att använda bilderna i marknadsföringssyfte krävs det av dig att du inhämtar modellernas samtycke. Detta framgår av lagen om namn och bild i reklam. Detta gäller oavsett om fotografen som anordnade kursen har haft någon överenskommelse med modellerna. Den överenskommelsen gäller endast mellan kursanordnaren och modellerna. Kontakta kursanordnaren och be om modellernas kontaktuppgifter.
Fråga: På forum och andra sociala medier på internet förekommer ju avatarer. Många gånger hämtade från, hela eller delar av, bilder på internet. Många gånger används samma avatar på olika forum.
Vad gäller i dessa fall beträffande bildrättigheter? Är det de ansvariga för de olika forumen/webbsidorna, som ytterst är ansvariga för att avatarerna består av bilder som får användas fritt? Eller är det "avatar-ägaren"?
Signatur : Jenny

Ansvar för intrång i en "avatar"

I första hand är det den som utnyttjar forumet eller hemsidan ("tjänsten") som är ansvarig för att kontrollera bildrättigheterna, dvs "avatar-ägaren". Om det inte är möjligt att få tag på den som utnyttjar avataren bör du kontakta den som är ansvarig för tjänsten och göra gällande din upphovsrätt. Om den som är ansvarig inte tar bort det material som gör intrång i din upphovsrätt är det möjligt att kräva ersättning även från denne. Glöm inte bort att dokumentera intrånget genom att ta en skärmdump. Av skärmdumpen ska hela adressen, intrånget och datum framgå.
Fråga: Hej!
Min arbetsgivare vill publicera bilder på mig och mina arbetskamrater på hemsidan. Han tänker klippa ut en ansiktsbild på var och en av oss ur en gruppfotobild som en professionell fotograf tagit.
Mina frågor är: Kan han verkligen göra detta utan att förvanska någon annans verk? Det får han väl inte?
Får han sedan publicera dessa urklipp på Internet utan fotografens medgivande? Fotot är från början inte digitalt.
Kan en kommunal skola hävda att den måste ha bilder på alla anställda publicerade på Internet?
MVH
Fröken
Signatur : Fröken

Bryta ut porträtt ur gruppbild är intrång

Det är inte tillåtet att beskära en gruppbild utan upphovsmannens samtycke. Det spelar ingen roll om fotografiet från början inte är digitalt. För publicering på Internet krävs fotografens medgivande. Vad en kommunal skola har för policy gällande bilder på alla anställda på internet regleras inte i lag. Om en skola vill ha bilder på alla anställda krävs det att skolan inhämtar upphovsmannens samtycke.
Fråga: Hej!'
En medlem i vår förening har på både föreningens uppdrag och själv tagit bilder på medlemsbilar mm. Nu har han lämnat föreningen och kräver då att bilderna han tagit skall han ha tillbaka /vi skall ta bort dem från vår sida fast att det är han själv som lagt upp dem på vår FB sida och vissa av dem har han tagit som ett uppdrag från oss
. Hur rekommenderar ni oss att göra?
Signatur : JOE.

Avtal gäller

Finns inget avtal om att bilderna skall få ligga på föreningens hemsida så är det nog bara att acceptera upphovsrättsinnehavarens krav. Ni skriver att vissa bilder tagits på uppdrag. I det sammanhanget avgör hur avtalet om uppdraget ser ut. Har fotografen fått betalt av föreningen för att fotografera till hemsida så borde uppgörelsen gälla. Svårigheten är bara hur uppgörelsen ser ut. Hur mycket har fotografen fått betalt? Hur länge har man kommit överens om att bilden skall få finnas på hemsidan? Det är alltid bäst att träffa skriftliga avtal innan uppdraget genomförs. Då är man gardera mot att någon part ändrar sig.
Fråga: Vilken rätt har dagstidningar att använda fotografiska bilder tagna av privatpersoner utan deras tillstånd i samband med nyhetsrapportering? Och i vilken utsträckning kan man begära ersättning om de genom att inte nämna namn har kränkt den ideella upphovsrätten?
Signatur : Johansson

Ingen rätt finns, intrång

Det är upphovsrättsligt otillåtet för en tidning att utan samtycke utnyttja en upphovsmans fotografier. För detta skall de betala skälig ersättning och har de utnyttjat materialet även utan att nämna upphovsmannens namn skall de betala även för detta.
Fråga: Jag och ett par vänner var med på en arrangerad fotografering för ett företag. Vi fick aldrig skriva på något papper/kontrakt och fick heller aldrig någon betalning. Nu har bilderna använts i drygs 10 år på internet, reklammaterial i tidningar, på mässor och företagets hemsida. Kan man kräva ersättning för detta?
Signatur : Chriss

Konkludent handlande

Om man inte reagerar inom en viss tid t.ex. i anställningsförhållande kan tyst medgivande uppstå s.k. konkludent handlande. När det gäller upphovsrättsligt intrång är gränsen för att agera 10 år efter intrång därefter blir intrånget preskriverat om inte intrånget är ständigt pågående och fortsätter. I vart fall kan ni ta kontakt med dem som utnyttjar materialet och säga att det sker gentemot er vilja och att det bör upphöra. Om det därefter fortsätter uppstår en ny avtalssituation som kan diskuteras.
Fråga: Hej Staffan!
Jag undrar över hur man får använda bildkonstverk offentligt. I detta fallet rör det sig om att begagna sig av två målerier från 1800-talet som omslagsbilder i en gudstjänstagenda.
De föreställer kristna motiv ( Jesus i öknen ).
Jag är tacksam för svar.
Signatur : Undrande

Skydd enbart 70 år efter konstnärens död

Har konstnären varit död i mer än 70 år så finns inte längre ngot upphovsrättsligt skydd.
Fråga: Hejsan!
Jag har vid ett antal gånger fotograferat personalen på ICA butiken i byn jag bor. Jag har varje gång påpekat att jag vill att det ska stå Foto: (min hemsida) när bilderna används. De har förstått och svarat att de fixar det. I början såg jag att länken fanns med när annonserna gick i tryck i reklamen som når ut till flera hushåll.
Senaste gångerna har det inte stått Foto: (min hemsida) utan ingenting alls har stått. Svårt att säga om hur många tillfällen det rör sig om, men minst tre gånger har jag sett detta.
Vad ska jag göra? Om fakturering är ett alternativ, hur går jag till väga för att räkna ut hur mycket, samt vart kan jag hänvisa dem om de har frågor kring detta?
Jag har inget företag utan driver detta som hobby, och fick en minimal summa för fotograferingarna jag gjort hos dem.
Tack på förhand!
Med vänlig hälsning
Signatur : Hobbyfotograf

Namnutelämnande intrång eller avtalsbrott

Har det funnits en uppgörelse om att i samband med återgivandet av fotografierna skall namn på fotografen nämnas gäller detta. Vid redaktionell publicering skall alltid namn nämnas, men i reklamsammanhang behövs inte alltid detta enligt upphovsrättslagen. Finns ett avtal däremot om saken är det ett avtalsbrott. Ersättningen är enligt fotoorganisationerna 100 procent av vad man överenskommit beträffande skäliga ersättningen. Fakturera i enlighet med detta.
Fråga: Hejsan!
Jag driver en klubbsida från ett onlinespel.
Jag fotar folk, men tillåtelse (print screen) och publicerar detta på Siten. Med godkännande såklart.
Nu är bilderna uppe på hemsidan och Facebook.
Några månader senare vill personen att bildena ska tas bort.
Situationen skulle ju bli ohållbar om man som person kan begära att alla bilder ska tas bort som någonsin publicerat på en själv.
Hur går man till väga?
Sen en annan fråga.
På samma onlinespel så finns det en karta över området. I vissa uppdrag så ska man hitta saker.
Jag har då tagit en print screen från spelet och märkt ut vart diverse saker finns.
Jag har alltså suttit och arbetat på bildena.
Nu stjäl folk dessa bilder, sparar och publicerar i sitt namn.
Vad är det som gäller då?
Signatur : Matilda

Reklamanvändande fodrar tillstånd helst skriftligt

Lagen om namn och bild i reklam föreskriver att avtal finns med de som syns på bild. Eftersom ord kan stå gentemot ord är det bäst med skriftliga avtal. Går det inte att bevisa vad som sagts är det bättre att ta bort bilderna om någon så begär. I fall 2 är det upphovsmannen till bildernba som kan kräva ersättning av den som utnyttjat dem. Att bara bearbeta bilderna räcker nog inte till ersättning.
Fråga: En sak jag funderar på är att Facebooks avtal innebär att ekonomiska rätten för alla bilder som läggs ut på på en Facebook-sida samtidigt överförs till Facebook.
Eftersom nästan alla bilder föreställer den som lägger ut bilderna, är det ju uppenbart att de samtidigt inte själva kan vara fotografen som tagit bilderna, dvs att kontoinnehavaren själv kan vara upphovsman.
Eftersom det endast är en upphovsman som äger rätt att upprätta avtal om ekonomiska rättigheter rörande sina bilder så måste väl Facebook redan från början inse att deras konto-avtal om överförings av olika rättigheter, innebär att de hamnar i "ond tro", samt att avtalet därigenom blir en "nullitet" - på samma sätt som om ett parkeringsgarage inte kan avtala om ägandet av de bilar som de låter olika bilförare parkera i ett garage.
Borde inte Facebook inse att det endast är upphovsmannen som kan avtala om en bilds olika ekonomiska rättigheter?
Innebär detta att facebook har ansvaret (eftersom de "bort inse" det egentliga förhållandet), eller kan de genom "avtal" överföra något av ansvaret för bildernas ekonomiska användning ( t ex när de själva nyttjar bilderna i annat sammanhang) till "avtalsparten" - d v s till kontoinnehavaren - som avtalar om facebook-kontot?
KAN Facebook därigenom använda bilder för eget/annat reklambruk?
Vad gäller om man prövar saken?
Signatur : FaceIT

Tveksamma avtal

Det är helt uppenbart att Facebooks avtal i många fall inte kan gälla. Problemet är bara att Facebook är ett amerikanskt företag och det blir dyrt att pröva deras avtal i en amerikansk delstat. I Sverige kan man tycka borde deras avtal betraktas som du skriver som en "nullitet" men det finns en dom i en svensk tingsrätt där domstolen anser att har man lagt ut bilder på Facebook så är de fria för alla. Bäst är alltså at inte lägga ut bilder överhuvudtaget på Facebook eller sociala medier med liknande avtal samt t.ex. också Blocket, som hävdar liknande avtal. Ett mål i domstol pågår just nu med tredje part som utnyttjas Blockets rättigheter utan att kunna visa något avtal om detta. Det blir intressant att se vad domstolen kommer fram till.
Fråga: Hur går man tillväga när det är ett företag i USA som olovligt använder sig av mina och en designers bilder, förövrigt så säljer dom kopior på hennes kläder - och olovligt använder sig av mina bilder på hennes kläder.
Våra bilder: http://www.etsy.com/se-en/listing/126213895/gold-hologram-leggings-w-jea...
Deras hemsida: http://elasticwonder.com/collections/everything/products/flashy-disco-je...
Och vad kan man begära i ersättning? Är det ens lönt?
Signatur : Kinnunen

Intrång även om det sker i USA

Det första du ska göra är att dokumentera intrånget. Ta skärmdumpar eller skriv ut de sidor där intrånget pågår. Det är viktigt att du får med hela adressfältet, intrånget och datum och tid. Ta därefter kontakt med företaget och redogör för att de använder dina bilder och att detta sker utan ditt tillstånd. Om du säljer bilder själv kan du kräva ersättning enligt dina egna prislistor annars kan du ta hjälp av BLF:s fotoguide, den finns på www.blf.se. Du ska kräva skälig ersättning, + 100 % för utebliven namnangivelse samt skadestånd. Även om företaget driver sin verksamhet i USA så kan det i vissa situationer vara möjligt att stämma dem även vid Svensk domstol.
Fråga: Hej!
Jag har fotograferat under ett evenemang och skickade ut bilderna till de som hade köpt inom 2 veckor efter evenemanget. Nu har en individ hört av sig efter 7 månader och säger att denne inte har mottagit bilderna som denne har köpt.
Jag skrev ut i ett forum där jag vet att denna individ är aktiv att bilder som ej har mottagits bör rapporteras till mig så kunderna kan få dem återigen.
Men nu undrar jag, har jag ett krav som fotograf att även efter en sådan låg tidsperiod utan att personen i fråga har hört av sig tidigare måsta lämna tillbaka pengarna?
Jag är inte säker heller på att bilderna finns kvar då datorn gick sönder olyckligtvis.
Hur ska jag gå till väga?
Signatur : V

Leverans av bilder

Vilket ansvar ni har för att leverera bilderna bör framgå av det avtal ni ingick vid beställningen av bilderna. Ni som fotograf bör kunna styrka att ni har levererat bilderna. Om det av avtalet framgick någon tidsfrist eller om ni kan visa att ni har levererat bilderna bär ni inget något ansvar sju månader senare. Om ni aldrig levererade bilderna och kunden har betalat för bilderna har ni ett ansvar för att leverera bilderna i och med det avtal ni ingått.
Fråga: Hej!
Ett företag jag varit i samarbete med evenemang har jag sponsrat med en åroduktion av en hemsida samt bilder som företaget kunnat utnyttja fritt under tiden vi innehaft samarbete med.
Nu så håller jag och företaget i fråga att avsluta vårt samarbete pga av olika omständigheter. Hur kan jag enklast meddela företaget att de inte längre kan använda mitt material och vilken korrekt juridisk hänvisning kan jag göra?
Jag funderer på att be företaget att sluta använa materialet i annat fall att betala för att fortsätt nyttja materialet.
Signatur : Speedygee

Rätt till bilder efter avslutat samarbete

Om ni inte vill att företaget ska fortsätta att använda ert material kan ni hänvisa till ert samarbetsavtal, om det framgår av detta att företaget endast haft rätt att använda era bilder och webbmaterial under den tid som ni har haft ett samarbete. Oavsett om ni har skrivit ett samarbetsavtal eller inte äger ni som upphovsman rätten till de bilder ni tagit och det webbmaterial ni skapat. Ni bör för företaget klargöra att de, i och med samarbetsavtalets upphörande, inte längre har någon rätt att använda ert material. Om de vill fortsätta att använda materialet bör ni komma överens om hur detta material får utnyttjas och vilken ersättning som ska utgå för detta utnyttjande.
Fråga: Hej,
efter att tagit fram annonsmaterial åt ett företag i tron om att det endast rörde sig om ett införande i en branschtidning (ledande i Norden) inom transporter.
Jag fick av en händelse reda på att det bokats in en rad införanden både i press och digitalt på nätet samma annons - utan min vetskap. Jag har hade t o m i samband med leverans av mitt material ställt frågan ang antal införanden etc - men då fått svaret att dom ej hade råd med fler införanden "för dyrt" fick jag som svar. Annonsen innehåller både text och bild som jag tagit fram. Jag har tidigare tagit fram div trycksaker till detta företag och skrev tyvärr ej någon offert denna gång - utan skickade endast ett mail med mina frågor ang införanden och materialdag etc - jag undrar om jag har rätt att ta betalt för de införanden och spridning på nätet jag inte fick info om trots jag ställt frågan till företaget?
M v h
Signatur : bole

Utnyttjande utöver avtal är intrång

Företaget har endast rätt att använda materialet ni levererat enligt vad ni kommit överens om. Ni har rätt till skälig ersättning och skadestånd om företaget har använt materialet utöver detta. Det är viktigt att ni kan bevisa vilket utnyttjande ni och företaget kom överens om, t.ex. konversationer via e-post.
Fråga: Hej hittade två av mina bilder på en hemsida. Bilder på fransförlängningar som jag både gjort och tagit kort på. Bilderna är tagna från min blogg. Och de som stulit bilderna använder de i reklamsyfte och har varken frågat mig om lov eller skrivit att det är mina bilder.
Jag har hört av mig och bett personen skriva mitt namn och länka till min sida eller ta bort bilderna genast. Personen har inte svarat.
Vad ska jag göra?
Signatur : Fransstylisten

Otillåtet utnyttjande av bilder från blogg

Ni som upphovsman till fotografierna bestämmer vem som får använda era bilder. Ni bör kräva att personen tar bort bilderna från hemsidan och samtidigt kräva ersättning för utnyttjandet. Ni har rätt till skälig ersättning, ersättning för utebliven namnangivelse samt skadestånd för intrånget. Ni kan kräva ersättning enligt BLF:s fotoguide som går att beställa från Bildleverantörernas förenings hemsida, www.blf.se. Om bilderna används i konkurrerande verksamhet bör ni inte nöja er med att personen skriver ert namn och länkar till er hemsida. Ni bör inte tillåta att era bilder används utan ersättning då ni själv har lagt ner tid och pengar på er styling och fotografering.
Fråga: Hej jag undrar om det är tillåtet att filma en ryttare utan att denna blivit tillfrågad. Idag skedde detta med min vän och hon satt på en häst som busade och hon var nära på att åka av ett flertal gånger. Jag vet att personerna som filmade hade avsikt att visa detta för flera människor och även lägga ut på Facebook och instagram då jag hörde de tala om detta, men även såg de publicerade videorna senare. Jag själv skulle definitivt inte vilja att någon gjorde detta med mig då jag tycker att det är kränkande då man förlöjligas och anses "dålig" när man flänger runt på en häst som brallar.
Om det har någon betydelse så var den filmade minderårig.
Signatur : Undrande

Inget förbud mot att filma

Det finns inget hinder mot att filma eller fotografera på allmän plats. På privat mark kan ägaren förbjuda fotografering. Det har ingen betydelse om den som filmar är minderårig.
Fråga: Hej,
Jag har hittat en hemsida som skapar bilder av olika slag ex free vektor. Man kan ladda ner dessa fritt och det står att de är fria för kommersiellt bruk. Sedan står det att man kan anmäla en bild om man vill. Vad händer om jag skulle använda en bild på mina produkter i mitt företag om bilden skulle bli anmäld ?
Jag undrar även hur vidare man får använda sig av exempelvis citat och ordspråk vid kommersiellt bruk? Hur fungerar det med citat på latin som man inte vet vem står bakom?
Signatur : Tilda

Hemsidor med "fria bilder" kan innebära intrång

Det är endast tillåtet att använda upphovsrättsligt skyddade bilder med upphovsmannens tillstånd. För att använda dig av s.k. ”free vector” bör du försäkra dig om att upphovsmannen har lämnat sitt tillstånd till hemsidan. Om ni använder er av bilderna i ert företag kan ni bli ersättningsskyldiga för ert utnyttjande om det visar sig att upphovsmannen inte lämnat sitt tillstånd. Upphovsrätten skyddar litterära verk 70 år efter upphovsmannens dödsår, därefter är verket fritt att använda. Samma skydd gäller för citat på latin.
Fråga: Hej
Jag undrar om det är tillåtet att gå in på min fotografiska fågelblogg och måla av mina bilder utan mitt tillstånd.
hälsningar
Patricia Nordforss
Signatur : Patricia

Fotografi som förlaga

Det är inte tillåtet att måla av fotografier utan att först inhämta upphovsmannens samtycke. Upphovsrätten gäller i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan konstart eller i annan teknik. I undantagsfall kan det vara tillåtet att använda fotografier som förlaga men för detta krävs det att konstnären skapar ett nytt och självständigt verk som inte är beroende av fotografens upphovsrätt. Var denna gräns går beror på det enskilda fallet men det krävs mer än att ändra några färger eller att spegelvända fotografiet.
Fråga: Hej!
Är det tillåtet att som konstnär/formgivare klippa ut bilder ur äldre veckotidningar/böcker för att sedan använda i konstnärliga collage som man har för avsikt att sälja/använda kommersiellt? Med äldre tidningar/böcker menar jag tex 50/60/70-talet.
Med konstnärligt collage menar jag att den ursprungliga bilden ur veckotidningen/boken klipps ut ur sin egentliga kontext och sedan sätts in i ett helt nytt konstnärligt sammanhang. Tex en kobratelefon klipps ut ur en annons för telefoner. Bilden kanske även ändrar färg eller spegelvänds.
Kan jag som ännu ett exempel klippa ut en bild på tex. en känd skulptur som finns i en äldre veckotidning och använda den i ett collage? Eller måste ja ha upphovsrätt både från fotografen som tagit bilden samt formgivaren av skulpturen i det här fallet?
Jag har aldrig riktigt fått ett ordentligt svar på den här frågan och hoppas på att ni sitter inne med ett. Jag vill inte göra något som man senare kan bli ersättningsskyldig för.
Mvh
Marie
Signatur : Marie

Skyddstid för fotografier och att skapa kollage

Upphovsrättslagen delar in fotografier i två olika kategorier, fotografiska verk och fotografiska bilder. För att använda fotografiska verk eller bilder krävs upphovsmannens tillstånd så länge fotografiet är skyddat. Skyddet för fotografiska verk är 70 år från upphovsmannens dödsår och för fotografiska verk är det 50 år från det att fotografiet togs. Innan år 1994 skyddades fotografier enligt den dåvarande fotolagen. Fotolagen skyddade "bilder i allmänhet" i 25 år och fotografier med "vetenskapligt eller konstnärligt värde" fick samma skydd som verk i upphovsrättslagen. Fotografier som är tagna innan år 1969 och som inte har vetenskapligt eller konstnärligt värde är fria att använda. Alla fotografier som anses vara fotografiska verk (eller "vetenskapligt eller konstnärligt värde") är skyddade om fotografen dog 1944 eller senare. Det stämmer att du måste ha båda upphovsmännens tillstånd om fotografiet avbildar ett annat verk. Skyddstiden kan vara olika för fotografiet och det verk som fotografiet avbildar. Upphovsrättslagen ger fotografier ett skydd oavsett om det används i ursprungligt eller ändrat skick eller i annan teknik. Detta skydd gäller både fotografiska verk och fotografiska bilder. Om det kollage som skapas innebär ett intrång eller inte beror på om kollages kan anses vara ett nytt och självständigt verk som inte är beroende av de ursprungliga fotografierna. Det är tveksamt om det räcker med att endast ändra färg, spegelvända eller sätta den ursprungliga bilden i ett nytt konstnärligt sammanhang. Solna tingsrätt kom i juni fram till att en konstnär gjort intrång i ett fotografi när han använt sig av fotografiet som förlaga för att avbilda Christer Pettersson i en målning. Detta mål ska prövas på nytt i Svea hovrätt och vi får se vad domstolen kommer fram till i sin prövning. För att undvika att bli ersättningsskyldig i framtiden bör ni inhämta upphovsmannens samtycke till de urklipp ni utnyttjar om de skyddas av upphovsrätten. Om ni använder er av urklipp utan att inhämta samtycke bör ni ändra det i så stor utsträckning att det inte är möjligt att urskilja det ursprungliga urklippet i ert kollage.

Sidor