Select Language / Välj Språk

Nyhet - se fler under rubriken "Aktuellt - Nyheter"

Aktieköpare fick pengar tillbaka

Sollentuna tingsrätt har i en dom beslutat att en aktieköpare, som betalade men aldrig fick sina aktier, skall få sina pengar tillbaka, trots att aktiebolaget hunnit gå i konkurs under tiden.

Bildombudsmannen AB var behjälplig i målet som ombud. Domen överklagades till hovrätten, som inte beviljade prövning. HD beviljade inte heller prövning av domen som därmed fastställdes.