Select Language / Välj Språk

Nyhet - se fler under rubriken "Aktuellt - Nyheter"

Stölderna av domännamn ökar

Världens upphovsrättsorganisation, FN-organet WIPO, konstaterar att stölderna av domännamn ökade kraftigt med 25 procent under 2006. Totala antalet tvister om utnyttjande av andras varumärke till domännamn var 1,823 under 2006. Vilket var det högsta antalet sedan år 2000.

I Sverige förekommer också tvister om upphovsrättsligt skyddade verk kontra varumärke. Tvisten om den upphovsrättsligt skyddade En svensk Tiger, som används av Försvarsmakten som varumärke upp i Svea Hovrätt i april.