Select Language / Välj Språk

Nyhet - se fler under rubriken "Aktuellt - Nyheter"

Fotograf stämmer Lundagård

En fotograf som fått sin bild i en annons återgiven och förvanskad i tidningen Lundagård och utlagd på Lundagårds Internetsida har nu stämt Studentkårerna vid Lund som är utgivare av tidningen. Stämningen har skett vid Lunds tingsrätt