Select Language / Välj Språk

Nyhet - se fler under rubriken "Aktuellt - Nyheter"

Försvarsmakten förlorade En svensk Tiger

Svea Hovrätt beslöt på onsdagen den 2 maj att upphäva Försvarsmaktens varumärkesregistrering av Bertil Almqvists teckning "En svensk Tiger". Hovrätten drog helt andra slutsatser av den bevisning som Bildombudsmannen tagit fram till Stockholms tingsrätt. Hovrätten ansåg att Försvarsmakten inte lyckats bevisa att de hade någon rätt till varumärket.

De vittnen från Försvarsmakten, som tingsrätten fann trovärdiga ansåg hovrätten sakna betydelse i frågan om vem som ägde upphovsrätten. Hovrätten betonade att specifikationsgrundsatsen innebär att en köpare och användare av upphovsrätt måste bevisa sin rätt till användning. Försvarsmakten fick därmed sitt ena varumärke upphävt. Av någon egendomlig anledning har PRV nämligen låtit Försvarsmakten inregistrera ytterligare ett varumärke i samma klasser för En Svensk Tiger. Försvarsmakten lär knappast kunna ha detta varumärke kvar efter Hovrättens klara och enhälliga dom. I annat fall får Beredskapsmuseet börja om på nytt.