Select Language / Välj Språk

Nyhet - se fler under rubriken "Aktuellt - Nyheter"

Dom om filmrulle i Norrtälje överklagat

Fotograf som fick sin filmrulle förstörd av Norrtelje tidning går nu vidare till hovrätten för att få sin rätt. Tingsrätten i Norrtälje avvisade fotografens talan om att fotografen skulle ersättas för en förstörd filmrulle hos Norrtelje tidning. Fotografen hade begärt 10 000 kr för den förstörda filmrullen.

Norrtelje tidning bestred ansvar. I en 16-sidig dom hävdade rätten i Norrtälje att fotografen skulle bevisa att tidningen varit oaktsam helt annorlunda mot hur Högsta domstolen tidigare dömt i fall där en vara varit i någons "vård". I de fallen har det ålegat den som orsakat skadan att bevisa att de inte varit oaktsamma. Med Norrtälje tingsrätts tolkning skulle en bilist bli rättslös om han lämnar in en bil till en verkstad och får tillbaka ett vrak.Han skulle inte kunna bevisa att verkstaden varit vårdslös...

Att bilen eller filmrullen är förstörd tycks inte ha spelat någon roll för rätten.Representant för Norrtelje tidning i tingsrätten har varit Tidningsutgivarnas förhandlingschef Stefan Koskinen, tidigare chefredaktör för Norrtelje tidning. Svea hovrätt får avgöra om fotografen får provningstillstånd.