Select Language / Välj Språk

Aktuella händelser i HD

Aktuellt i Högsta Domstolen

Sveriges Televisions ombud Ulf Isaksson skakar hand med Kent Ekeroths ombud Staffan Teste  i avvaktan på dom.
 
För Staffan Testes del var det andra gången som ombud vid en muntlig förhandling i Högsta domstolen. Vanligtvis är rättegångarna inte muntliga i Högsta domstolen som i dessa två fall.

Första målet var mellan fotografen Jonas Lemberg med Teste som ombud och konstnären Markus Andersson, som målat av Lembergs fotografi av Christer Pettersson. HD ogillade fotografens upphovsrätt då Andersson även målat en get bredvid  Christer Petterssons ansikte.
 
Kent Ekeroth vann målet mot Sveriges Television i alla instanser även HD.