Select Language / Välj Språk

Aktuellt - Nyheter

Löpande Nyheter sorterade i datumordning

2016-14-07

Dagens Nyheter har stämts vid Stockholms tingsrätt för att de utnyttjar 11 bilder från Sara Skyttedals personliga Facebooksida. DN påstår att de 11 bilderna tagits från offentlig sida trots att Skyttedals Facebooksida var angiven som privat vid sidan om hennes offentliga sida, där bilderna inte fanns. DN påstår att bilderna av katusar och miljöer m m samt bilder av kds:s partiledare Ebba Busch Thor samt Sara Skyttedal alla är att betrakta som dagshändelse och därmed kan användas gratis av Dagens Nyheter utan att upphovsmannen till bilderna behöver tillfrågas.

2016-18-02

Bildombudsmannen AB utökar för att hjälpa upphovsrättsinnehavare. Under de senaste två åren har Bildombudsmannen AB medverkat till att upphovsmännen erhållit över 2 miljoner kr för intrång i deras rättigheter.  Juristen Pär Öhman, själv konstnär, har nu anställts på heltid för att Bildombudsmannen AB skall klara av att hjälpa alla som drabbas av att få sina upphovsrättsliga verk utnyttjade, det gäller såväl fotografer som tecknare, skribenter. arkitekter, designers som musiker.

2015-15-04

Genusfotografen har åter utnyttjat en fotografs bilder. Äventyrsgruvan har fick prövningstillstånd i ett mål mot Genusfotografen i Svea hovrätt. Tidigare har Genusfotografen uppmärksammas då han betalde för ett annat intrång i en fotografs rättigheter. Svea Hovrätt ansåg med 2 röster gentemot 1 (rättens ordförande) att fel part stämt Genusfotografen. Äventyrsgruvan begär nu prövningstillstånd hos HD.

2014-13-06

Högsta domstolen meddelade den 8 februari 2016 prövningstillstånd för hovrättsdomen om bilden på Christer Pettersson, som utnyttjades av en konstnär. När i tiden målet kommer att avgöras i HD är ännu oklart. HD skall nu avgöra om det skall bli en muntlig förhandling i rätten med syn eller om målet skall avgöras på handlingarna.

2013-20-06

Skall det skilja mellan yttrandefrihet i tryckt skrift och på Internet? I samband med att riksdagen beslöt att ge upphovsmännen utökade möjligheter att inrätta nya avtalslicenser den 17 juni med en bred majoritet hade Maria Ferm (MP) motionerat i riksdagen om att det skulle vara samma rätt i upphovsrättslagen att använda bilder på Internet som i tryckta medier. Hon förslog att bisatsen "dock inte i digital form" skulle strykas i 23 § i upphovsrättslagen. Utskottet föreslog att motionen skulle avslås och riksdagens kammare beslöt med acklamation att avslå motionen.

2013-11-05

Dagens Nyheters krönikör Richard Swartz om upphovsrätt. Se http://www.dn.se/ledare/kolumner/frihet-ar-inte-anarki

2013-29-04

Vid årsmötet inom Journalistförbundet för Stockholms seniorer invaldes Staffan Teste som ledamot i styrelsen.  Som kuriosa kan nämnas att Teste en gång i tiden på 70-talet startade seniorföreningen då han var ordföranden för Stockholms journalistförening. Ordförande i styrelsen är Sigfrid Lejonhufvud, se https://www.sjf.se/for-dig-som-ar/senior/sjs/sjs-styrelsens-ledamoter-2012

2013-29-04

Infotorg har publicerat en uppmärksammad artikel om Bildombudsmannen, se

http://www.infotorgjuridik.se/premium/mittijuridiken/article161743.ece

 

2013-25-04

Regeringen har lagt fram ny lag om avtalslicenser. I det nya lagförslaget finns även ett förslag till en generell avtalslicens. Det nya lagförslaget kan komma att påverka licensering av kopiering på arbetsplatser och myndigheter. Upphovsrättsorganisationen Bonus Presskopia säljer idag licenser på den privata marknaden vid sidan om kopiering inom skolor. Med den nya lagen, som föreslås trädas ikraft 1 november, får Bonus Presskopia större möjligheter att utöka sin aktivitet på den privata marknaden.

2013-13-03

Svea Hovrätt fastställer tingsrättens dom att Blocket genom avtal träffade på Internet kan överta fotografier som en annonsör annonserar med på Blocket. Att en konsument och upphovsman, som lägger in en bild i sin Blocketannons, samtidigt överlåter bilden till Blocket bedömer Stockholms tingsrätt inte som oskäligt. Hovrätten instämmer nu i praktiken att om parterna accepterar dylika avtal så gäller dessa. Något särskilt hänsynstagande till en konsuments underlägsna ställning ryms inte i tingsrättens och därmed hovrättens dom.

2012-31-12

 Ålands radio bandade vid ett föredragsbesök.  Inslaget påannonseras:  Vilka rättigheter har man till sina bilder och texter egentligen? Och vilka fallgropar och fällor finns det? Ja, igår kväll redde upphovsrättsexperten Staffan Teste från Sverige ut en del av frågetecknen kring detta.

2012-31-12

En fotograf vann forumfråga gentemot klädesföretaget Zara vid Uppsala tingsrätt. Fotografen boende i Uppsalaområdet har stämt Zara för att otillåtet ha utnyttjat hans grafittimålningar som fotografier vid försäljning av ett bälte över världen. Zara bestrider och krävde att målet skulle flyttas till Stockholms tingsrätt. Uppsala tingsrätt har nu beslutat att målet skall handläggas i Uppsala och inte i Stockholm då skadan för fotografen skett i Uppsala och inte i Stockholm som Zaras ombud hävdat. Mlet har nu förlikts mellan parterna.

2012-26-11

Allers Media AB dömdes att betala större skadestånd i Hovrätten för Nedre Norrland på måndagen den 26 november 2012.

Förlaget hade tidigare betalat 1 500 kr men hovrätten dömde att tidningen Se och Hör borde ha betalat 5 000 kr.

Se och Hör hade gjort sig skyldiga till upphovsrättsligt intrång genom att leta upp en bild på Internet och publicera den utan att få tillstånd av fotografen och utan att namnge upphovsmannen.

2012-02-11

Bild upphovsrätt i Sverige delar ut individuell kopieringsersättning för fotografers bilder som varit publicerade i tidningar, tidskrifter och böcker. Nästa ansökningstillfälle blir under våren 2013.

Se mer information på www.bus.se och leta dig fram till IR-reglerna på Bild upphovsrätt i Sveriges sida annars kontakta BUS Telefon: 08‐545 533 88 E‐post: ir@bus.se,

Sidor