Select Language / Välj Språk

Aktuellt - Nyheter

Löpande Nyheter sorterade i datumordning

2018-15-03

Jonas Lembergs fotografi av Christer Pettersson var uppe i Högsta domstolen för prövning under HD:s president Stefan Lindskog. Nu visas målet i SVT:s program Domstolen. Döm själv. Skall upphovsrätten för fotografi vara svagare än för konst ?

https://www.svtplay.se/video/17316318/domstolen/domstolen-sasong-3-avsni...

2017-04-11

 

Kan ett barn som otillåtets används för reklam i tidning bara ersättas med 500 kr? Ja, sa  Linköpings tingsrätt i en dom i juni i år.

Nu har Göra Hovrätt beslutat pröva om det är rimligt att Bostadsstiftelsen Platen i Motala skall kunna utnyttja okända barn i sin reklam och endast betala 500 kr i ersättning och skadestånd för brott mot lagen om namn och bild i reklam.

 

 

Tingsrätten har konstaterat i sin dom att bilder på små barn tagits utan erforderligt tillstånd av barnens vårdnadshavare.

2017-28-07

Kent Ekeroth vann upphovsrättsmål mot Svenska Dagbladet

Lunds tingsrätt dömde på fredagen Svenska Dagbladet att betala Kent Ekeroth 18 000 kr för intrång i hans upphovsrätt genom att publicera stillbilder och filmer. Kent Ekeroth hade begärt just 18 000 kr för det otillåtna utnyttjandet. Tingsrätten konstaterade också att det stred mot god sed att SVD inte namngav Ekeroth som upphovsman. Däremot anser tingsrätten att det inte var visat att upphovsmannen lidit någon skada av brottet gentemot god sed och dömer inte ut något skadestånd för detta.

2017-16-07

En norsk fotograf boende i Sverige har dömts att betala för utnyttjande av en annans fotografs bilder. Han har vägrat betala och ärendet har gått till kronofogden. Nu säljer kronofogden fotografens hemsida på sin nätauktion. Hemsidan Helgesen.se  säljs den 20 juli med start kl 9. Försäljningen har annonserats på Kronofogdens auktionstorg och i Post- och Inriktes Tidningar.

2017-22-02

HD har nu beslutat att inte ge Göteborgs-Posten och Kent Ekeroth i Högsta domstolen. Därmed slår HD fast att domen från hovrätten i Göteborg gäller. I domen konstaterades att GP gjort intrång i Ekeroths upphovsrätt  när de använde stillbilder från Ekeroths film från en natt i Stockholm. GP hade i sitt överklagande till HD krävt att tidningens yttrandefrihet skulle ta över Ekeroths upphovsrätt, vilket HD nu säger nej till.

2017-21-02

Högsta domstolen dömde till konstnärens förmån i det uppmärksammade fallet beträffade målningen av Christer Pettersson som syndabock där Jonas Lembergs fotografi av Christer Pettersson varit utgångspunkt för målningen.

Domstolen skriver i sin dom att just den delen av konstnärens målning som visar Christer Pettersson ligger framställningen på gränsen för vad som skulle kunna sägas vara bara en bearbetning av Jonas Lembergs fotografiska verk till en annan form. Det finns i och för sig skillnader men dessa beror mycket på den teknik som har använts dvs. utförandet som oljemålning.

2017-13-02

Patent- och Marknadsöverdomstolen, Svea Hovrätt, har beslutat att pröva tingsrättens dom mellan Skyttedal och DN. Prövningstillståndet beviljades måndagen den 13 februari. PMÖD komer därigenom att ta ställning till om en bilder på varningsskylt för minfält och kaktus kan anses vara dagshändelse. Om DN:s elektroniska sociala medier kan anses vara tidning och tidskrift, om det inte för intrång i namnfråga skall utgå skadestånd, om privat facebooksida kan anses vara offentliggjord mm. Parterna skall inomma med yttranden i slutet av februari.

2017-24-01

Det kommunala byggbolaget Platen i Motala har utan tillstånd utnyttjat bilder av små barn i sin marknadsföring. Vid en lekplats har byggbolaget låtit fotografera barn som använts i flera annonser för byggbolaget. Barnens föräldrar har nu stämt byggbolaget Platen i domstol för brott mot lagen om namn och bild i reklam. Byggbolaget hävdar att man gjort allt rätt, talat med fotografen, satt upp skyltar och låtit omtala att fotografering skall ske, men man har inte som lagen föreskriver talat med de små barnens vrdnadshavare för att få tillstånd till reklamutnyttjandet.

2017-17-01

Kan ett fotografi av Christer Pettersson utnyttjas i en målning utan tillstånd?

Högsta domstolen tillkännager sin dom den 21 februari i tvisten mellan fotografen Jonas Lemberg och konstnären Markus Andersson. Andersson har i en målning som han kallat Syndabockar utnyttjat Lembergs fotografiska verk av Christer Pettersson.

Lemberg stämde konstnären och vann i tingsrätten, men förlorade sedan i Svea Hovrätt. Nu avgörs saken i Högsta domstolen. Båda underrätterna betonade att det saknades prejudikat i frågan.

2016-25-12

JK har beslutat att lägga ned misstankar om brott mot de poliser som kontrollerade DN-fotografen Lars Epsteins kamera och bilder i samband med att han fotograferade på Kulturfestivalen i augusti. Tidigare liknande fall i samband med mordet på Olof Palme har poliserna inte friats.

JK borde utrett frågan bättre

2016-22-12

DN får betala 10 000 kr till Sara Skyttedal för utnyttjande av hennes bilder tagna från facebook, beslöt patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt.  Betalningen avser 6 privatbilder använd på 8 ställen.

2016-30-11

Dagens Nyheter har gått in på privat facebookkonto och kopierat tio bilder till sitt eget sociala nät. Sara Skyttedal har krävt tidningen på ersättning för intrång i hennes upphovsrätt. DN bestrider och hävdar att de kan använda bilderna via undantagsregler i Upphovsrättslagen. DN hävdar att bilderna utgör dagshändelser och plockar gladeligen landskap, varningsskylt, miljöer och kaktusbild i samband med bilder av Sara Skyttedal och Ebba Busch Thor. Bilderna på Skyttedal och Thor anser de kontroversiella då de figurerar vid militärfordon och en av dem i T-tröja.

2016-24-10

Högsta förvaltningsdomstolen har i en ny dom slagit fast att yrkesmässig utnyttjande av kamera på drönare går under reglerna för kameraövervakningslagen. Just att kameran sitter på en drönare som flygs omkring innebär att den inte manövreras på platsen och därmed också faller under lagen till skillnad från handhållna kameror.

Sidor