Select Language / Välj Språk

Rättsfall - se fler under rubriken "Aktuellt - Rättsfall"

14 fall i domstol

Bildombudsmannen AB driver just nu som ombud 14 fall av upphovsrättsliga frågor m m i domstolar och avser att stämma i ytterligare ett antal fall. Flest fall är i Stockholms tingsrätt, ett fall i Lunds tingsrätt samt ett fall vardera i Ångermanlands tingsrät, Sollentuna tingsrätt, Kalmar tingsrätt, Borås tingsrätt och Örebro tingsrätt.

I ett fall har ersättning för ideell rätt överklagats till Svea Hovrätt. Övriga fall är rena intrångsärenden bl a i en tvist gentemot Stockholms kommun och otillåtet publicerade bilder på Internet. Bildombudsmannen företräder också klienter i ett fall av fordran där en reklambyrå ej fått betalt av Örebro Läns Cykelförbund samt ett fall av aktieskojeri.

Bildombudsmannen har också medverkat till polisanmälan i ett fall. Sveriges Televisions VD Christina Jutterström samt en programchef har polisanmälts för upphovsrättsligt intrång.
     En kvinnlig åklagare har beslutat att inte inleda förundersökning, men den drabbade fotografen förbereder ett överklagande till överåklagaren.

Bildombudsmannen AB har tidigare som ombud vunnit ett fall om äganderätten till negativ i Örebro tingsrätt, otillåten exemplarframställning i katalog i Stenungssunds tingsrätt coh Hovrätten för Västra Sverige och Stockholms tingsrätt, en medgivandedom i Göteborgs tingsrätt samt ett mål i fastighetsdomstolen.

Många fall har även förlikts efter ansökningar om stämning. I ett par fall genom förlikningsdomar i tingsrätten. I ett fall har käranden dragit tillbaka sin stämning. Bildombudsmannen har även agerat som biträde i fråga om otillåtet användande av bokomslag. Fallet har överklagats till hovrätten i Malmö.