Select Language / Välj Språk

Rättsfall - se fler under rubriken "Aktuellt - Rättsfall"

Norsk tidning stämd för intrång

En svensk fotograf har stämt den norska tidningen Hamar Arbeiderblad för att ha använt en bild på ett skivomslag i sin tidning. Det norska skivbolaget har aldrig gjort upp med fotografen om tillstånd att få använda bilden som omslagsbild.
     I och med att skivomslaget är otillåtet är också den norska tidningens användande av omslagsbilden på skivan otillåten. Stämningen har skett vid Stockholms tingsrätt.

Tingsrätten funderar nu på om Stockholms tingsrätt är rätt instans och att svensk upphovsrätt skall tillämpas. I liknande fall har käranden kunnat stämma i sin hemort efter beslut i olika tingsrätter och en hovrätt.

Parterna förliktes när målet togs upp på nytt vid tingsrätten.