Select Language / Välj Språk

Rättsfall - se fler under rubriken "Aktuellt - Rättsfall"

Teste expertvittne i Funky business-rättegång

Staffan Teste, Bildombudsmannen vittnade för upphovsmannasidan i vid en rättegång som avslutades den 11 november. Bokförlaget Bookhouse Publishing Sweden stäms av en illustratör till boken som endast avtalade om ersättning för en första upplaga på 10 000 ex utgivna i Sverige.
     Sedan dess har boken givits ut någonstans mellan 31- 40 länder och flera upplagor i några av länderna. Inkomsterna kring boken har legat över 150 miljoner kr.

Bokförlagets ägare Jan Lapidoth har vägrat betala ut ytterligare ersättning till illustratören trots den stora spridningen. Avtal om detta fanns från början är hans åsikt.