Select Language / Välj Språk

Rättsfall - se fler under rubriken "Aktuellt - Rättsfall"

Förlikning om fototävling

En campingplats som anordnat en fototävling och utnyttjat fotografier för reklam har förlikt med en fotograf. Fotografen hade deltagit i fototävlingen utan att ha fått vetskap om att arrangören ansåg sig kunna utnyttja insända bidrag i reklamsammanhang.
     Tvisten visar hur viktigt det är att dokumentera skriftligt hur bilderna får användas efter tävlingen.