Select Language / Välj Språk

Rättsfall - se fler under rubriken "Aktuellt - Rättsfall"

Kriminalvården betalade 150 000 kr

En text & Bildbyrå har förlikts med Kriminalvården vid Varbergs tingsrätt. Kriminalvården hade utan tillstånd utnyttjat text och bilder på sin hemsida efter att de använts tillåtet i tidskrifter. Efter stämning vid Varbergs tingsrätt enades parterna om en uppgörelse.