Select Language / Välj Språk

Rättsfall - se fler under rubriken "Aktuellt - Rättsfall"

Namn vid Internetbild

I en rättegång i Uppsala mellan en fotograf och Q-Houses i Sverige AB hävdar de senare att fotografens namn inte behöver sättas ut på Internet. Detta trots att upphovsrättslagen anger att det är god sed att sätta ut upphovsmannens namn. I synnerhet om det inte är förenat med några tekniska svårigheter.
     Fotograferna får se upp. Den kommersiella världen vill beröva fotograferna deras ideella rätt.