Select Language / Välj Språk

Rättsfall - se fler under rubriken "Aktuellt - Rättsfall"

Ideell organisation förliks

En fotograf som fått se sina bilder otillåtet publicerade på en ideell organisations hemsida i ett collage har nu förliks med den idella föreningen. Förlikningen skedde vid förberedande förhandling.

Bildombudsmannen AB representerade fotografen vid Stockholms tingsrätt.