Select Language / Välj Språk

Rättsfall - se fler under rubriken "Aktuellt - Rättsfall"

Fotografer stämmer Stockholm. Delfråga till AD.

Två fotografer har stämt Stockholms kommun. Kommunen har utan avtal vidareförsålt fotografernas bilder externt utanför kommunen. Fotograferna har i många år försökt att få en uppgörelse med kommunen utan resultat. Även fotografernas fackliga organisation har förhandlat lokalt och centralt för att få en uppgörelse kring fotografernas ekonomiska och ideella rätt utan att lyckas.

Fackförbundets styrelse avslog en begäran från fotograferna att driva frågan rättsligt. Fotograferna har därför beslutat att stämma Stockholms kommun på egen hand.

Bildombudsmannen representerar de två fotograferna i Stockholms tingsrätt. Stockholms kommun har bestridit stämningen och hävdat att den är ogiltig. Frågan om detta har nu överklagats av båda parter. Arbetsdomstolen avgör delfrågan.