Select Language / Välj Språk

Rättsfall - se fler under rubriken "Aktuellt - Rättsfall"

Tingsrätt sa nej till deldom i Tiger-målet

Ett av de största målen kring upphovsrätt och varumärken pågår för fullt vid Stockholms tingsrätt. Det är BLF-medlemmen, Beredskapsmuseet, som stämt Försvarsmakten för att de 1982 utan lov inregistrerade en av Sveriges mest kända symboler ”En svensk Tiger”.

Beredskapsmuseet vill att Stockholms tingsrätt skall upphäva varumärkesregistreringen. Försvarsmakten har svarat med att ifrågasätta om Beredskapsmuseet innehar upphovsrätten och är berättigad att driva målet.

Beredskapsmuseet har övertagit rättigheterna av arvingarna till den ursprunglige skaparen av verket Bertil Almqvist, känd som Bertila och tecknaren som skapade Barna Hedenhös.

Stockholms tingsrätt avvaktar med att besluta i behörighetsfrågan först när prövning av hela målet sker.