Select Language / Välj Språk

Rättsfall - se fler under rubriken "Aktuellt - Rättsfall"

Fotograf måste säga att han vill ha betalt

Stockholms tingsrätt har kommit fram till slutsatsen att en fotograf måste meddela en beställare av hans bilder att han vill ha betalt. Domen har fastställts då såväl hovrätt som Högsta domstolen vägrat prövning. Domen utgör något nytt i branschsammanhang.
     Den professionelle fotografen fick en beställning på bilder från Dansmuseet i Stockholm och utgick från att han som branschpraxis skulle debitera när bilderna användes. Han borde dock ha sagt att han ville ha betalt, anser tingsrätten och avvisar fotografens betalningskrav.

Vad skall tingsrätten hitta på nästa gång? Att rörmokaren som besöker ett hem efter att ha blivit ditkallad också måste säga att han skall ha betalt om han skall få ersättning? Eller vill tingsrätten placera fotografyrket i strykklass? Staffan Teste