Select Language / Välj Språk

Rättsfall - se fler under rubriken "Aktuellt - Rättsfall"

Fotograf vann forumfråga i HD

En fotograf anser sig ha skadats av ett norskt skivbolags otillåtna utnyttjande av hans bild på Internet. Högsta domstolen beslöt att fotografen skall få stämma i Sverige och inte i Norge.
     Tidigare har såväl Stockholms tingsrätt som Svea Hovrätt avvisat fotografens stämningsförsök i Sverige. Detta trots att intrångsbilden på Google.se hamnat överst i sökningarna före lagligt publicerade bilder i Sverige.

Ombudet i målet är jur.kand. Staffan Teste som därmed fått sitt tredje upphovsrättsliga mål prövat i Högsta domstolen. HD dömde till fotografs fördel i det s.k. tumnagelmålet i våras, men med rösterna 3-2 förlorade en fotograf ett annat cd-omslagsmål gentemot Åhléns i november. HD har nu återförvisat forummålet till tingsrätten i själva sakfrågan, som handlar om ett CD-omslag av Kiki Danielsson inköpt för svensk utgivning av tidigare skivdirektören Bert Karlsson, som nu inkallats som vittne vid Stockholms tingsrätt.