Select Language / Välj Språk

Rättsfall - se fler under rubriken "Aktuellt - Rättsfall"

Förlikning med idrottsklubb

Förlikning har träffats i ett mål vid Malmö tingsrätt. En fotograf som tagit bilder till en idrottsklubbs jubileumsbok krävde viss ersättning samtidigt som klubben ville ersätta med ett mycket blygsamt belopp.

Parterna har nu enats om ersättningsnivån.