Select Language / Välj Språk

Rättsfall - se fler under rubriken "Aktuellt - Rättsfall"

Rättegångsfel beslöt AD

De två fotografer som stämt Stockholms kommun är nu åter i tingsrätten. Arbetsdomstolen, som fått ta hand om parternas överklagande av tingsrättens formulering av stämningen, ansåg att tingsrätten begått ett rättegångsfel och skickade ärendet åter till Stockholms Tingsrätt.

Tingsrätten skall nu avgöra.