Select Language / Välj Språk

Aktuellt - Rättsfall

Tvister som hanteras, listade i datumordning.

Datum 11-05-20

Två fotografer har stämt Stockholms kommun. Kommunen har utan avtal vidareförsålt fotografernas bilder externt utanför kommunen.

Datum 11-05-20

Förlikning har träffats i ett mål vid Malmö tingsrätt.

Sidor