Select Language / Välj Språk

Aktuellt - Rättsfall

Tvister som hanteras, listade i datumordning.

Datum 16-02-19

En amerikansk fotograf har stämt en golgklubb vid svensk domstol. Efter förlikning har golfklubben betalat fotografen för att klubben utnyttjat fotografens bilder på sin hemsida.

Datum 13-12-29

En hamburgerbar i Hammarby gjorde sig skyldig till upphovsrättsbrott genom att utan tillstånd visa en fotografs bild på sina menyer.

Datum 13-08-01

Aftonbladet har stämts och förlikts vid Attunda tingsrätt av videofilmaren av bungyhoppet där linan gick av. Tidigare har filmaren och Östersunds-Posten förlikts vid samma domstol.

Datum 13-07-08

En reklamfotograf vann vid Göteborgs tingsrätt gentemot företaget Smart Eye AB.  Företaget hävdade att ett antal bilder friköpts för evigt bruk vid Göteborgs tingsrätt.

Datum 13-05-11

En brukshundsklubb från Skutskär har gjort sig skyldig till upphovsrättsligt intrång. Efter stämning vi Ystads tingsrätt får nu klubben betala såväl ersättning som skadestånd till fotografen.

Datum 13-05-11

Ett stenhuggeri som använt fotografier i sin annonsering utan tillstånd har stämts vid Varbergs tingsrätt.  Firman beställde bilder som de sedan aldrig använde och inte betalade för.

Datum 13-02-27

Tidningsföretaget Metro har bestridit en videofilmares krav vid Attunda tingsrätt och krävt att ett småmål skulle förklaras som vanligt tvistemål och att målet på grund av svårtolkade problem kring

Datum 12-01-02

En fotograf har tilldömts 256 000 kr vid Stockholms tingsrätt för att tredje part överlåtit hans rättigheter vidare. Fotografen hade stämt företaget VisitSweden för intrång i hans upphovsrätt.

Datum 11-06-21

Fibrite är ett företag som säljer miljöprodukter. På sin hemsida hade företaget utan tillstånd lagt ut ett reportage som gjorts av en frilansfotograf...

Datum 11-05-20

En fotomodell, som utan tillstånd av fotografen lagt ut bilder på en hemsida har stämts vid Växjö tingsrätt.

Datum 11-05-20

En fotograf anser sig ha skadats av ett norskt skivbolags otillåtna utnyttjande av hans bild på Internet. Högsta domstolen beslöt att fotografen skall få stämma i Sverige och inte i Norge.

Datum 11-05-20

En campingplats som anordnat en fototävling och utnyttjat fotografier för reklam har förlikt med en fotograf.

Datum 11-05-20

Såväl fotografen som tidningen Lundagård har överklagat hovrättsdomen i vilken studenttidningen fick ersätta fotografen för utnyttjandet av ett annonsverk i kritiska sammanhang på Internet.

Datum 11-05-20

En fastighetsmäklare i Östersund har dömts vid Stockholms tingsrätt för att ha utnyttjat en flygbild utan tillåtelse i en annons. Flygbilden hade kopierats från en kartsajt på Internet.

Datum 11-05-20

En begravningsbyrå i Linköping hade otillåtit använt bilder från en barnbegravning i föredrag felra år efter barnets död.

Datum 11-05-20

Ett finansbolag, AMFA Finans, har stämts vid tingsrätten i Varberg. Bolaget har otillåtet använt sig av en bildbyrås bilder i reklamutskick via email.

Datum 11-05-20

Staffan Teste, Bildombudsmannen vittnade för upphovsmannasidan i vid en rättegång som avslutades den 11 november.

Sidor